BEL2000 nabíječka 22.5.2004

24.7.2004 - doplněno - vysvětlení špiček a zákmitů najdete tady.


Opět jsem měřil proud do sady NiCd 7x 2000mAh Sanyo UltraCell SC. Měřil jsem na bočníku 10mOhm osciloskopem Tektronix TD220, šířka pásma 100MHz.
Ještě připomínám, že digitální osciloskop má i své nevýhody, jedna z nich je to, že zobrazovaný průběh nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Právě na impulsním průběhu úzké impulsy mohou chybět, dokud není osciloskop vhodně nastaven.

Tady už jsou dotyčné obrázky:

Nabíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 2A. Průběh byl superponován na špatně vyhlazeném síťovém brumu. Svislá osa je v měřítku 2A/dílek, proud tedy na první pohled kolísá mezi 0 a 6A. Vodorovná osa 2,5ms/dílek, průběh odpovídá dvoucestně usměrněnému síťovému napájení s nedostatečnou filtrací, na kterém je superponován nějaký vyšší kmitočet.


Nabíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 2A. Svislá osa zůstává v měřítku 2A/dílek, vodorovná osa je roztažena na 25µs/dílek, je zapnuto 128x zprůměrování pro vyčištění zobrazovaného průběhu. Na hranách průběhu jsou vidět nějaké zákmity.


Nabíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 2A. Svislá osa zůstává v měřítku 2A/dílek, vodorovná osa je přepnuta na 10µs/dílek, zůstává zapnuto 128x zprůměrování pro vyčištění zobrazovaného průběhu. Svislými kurzory je měřena perioda impulsů - 63,6µs což odpovídá kmitočtu 15,7kHz. Na hranách průběhu jsou vidět zákmity.


Nabíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 2A. Je zapnuta "paměť stopy", takže živý průběh má sytě černou barvu a zapamatovaná maxima jsou šedivá (tedy ve skutečnosti vytečkovaná střídavě černá/bílá). Průměrování je vypnuto. Svislá osa je v měřítku 50A/dílek (slovy padesát), vodorovná osa zůstává 10µs/dílek jako v předchozím obrázku.


Nabíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 2A. Rozkryjeme si ty zákmity na hranách. Svislá osa 20A/dílek, vodorovná osa je přepnuta na 100ns/dílek, synchronizace na impuls 100A (pravý dolní roh obrázku CH1 \ 1.00V).
A teď co to vlastně znamená - proud jsem snímal na odporu, který neměl zanedbatelnou indukčnost a tedy při sepnutí nebo vypnutí proudu na něm došlo k vybuzení tlumených kmitů na kmitočtu cca 23MHz. Takže tyto zákmity nejsou produkovány nabíječkou, alespoň ne přímo. Vznikají až na měřicím odporu v důsledku strmých hran proudových impulsů do akumulátoru..A teď trochu relaxace, nabíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 0,2A. Svislá osa 1A/dílek, vodorovná osa 25µs/dílek, bez zprůměrování.


Nabíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 0,2A. Svislá osa 1A/dílek, vodorovná osa 25µs/dílek, zapnuto 128x zprůměrování pro vyčištění zobrazovaného průběhu. Synchronizace na impuls 9A.Vybíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 2A. Svislá osa 1A/dílek, vodorovná osa 250µs/dílek, bez zprůměrování.


Vybíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 2A. Svislá osa 1A/dílek, vodorovná osa 250µs/dílek, zapnuto 128x zprůměrování pro vyčištění zobrazovaného průběhu. Proud při vybíjení kolísá s kmitočtem asi 1,8kHz.