BEL2000 nabíječka 24.7.2004

Po úpravě popsané v předchozí části.

Opět jsem měřil proud do sady NiCd 7x 2000mAh Sanyo UltraCell SC. Měřil jsem na bočníku 10mOhm osciloskopem Tektronix TD220, šířka pásma 100MHz.

Tady už jsou naměřené průběhy:

Nabíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 2A. Průběh je stále superponován na špatně vyhlazeném síťovém brumu. Svislá osa je v měřítku 2A/dílek, proud tedy kolísá mezi 1A a 3,5A. Vodorovná osa 2,5ms/dílek, průběh odpovídá dvoucestně usměrněnému síťovému napájení s nedostatečnou filtrací.
Původně to vypadalo takhle.


Nabíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 2A. Svislá osa zůstává v měřítku 2A/dílek, vodorovná osa je roztažena na 25µs/dílek. Tento průběh je superponován na síťovém brumu z předchozího obrázku. Původní průběh před úpravou vypadal takhle.


Nabíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 2A. Je zapnuta "paměť stopy", takže živý průběh má sytě černou barvu a zapamatovaná maxima jsou šedivá (tedy ve skutečnosti vytečkovaná střídavě černá/bílá). Svislá osa je v měřítku 50A/dílek, vodorovná osa zůstává 10µs/dílek jako v předchozím obrázku.


Tady je vysvětlení těch špiček a zákmitů, které se objevují na měřeném průběhu proudu - použitý bočník pro měření proudu je sice z odporového plechu o průřezu 14x1mm, tento plech je ale zohýbán, aby se vešel do pouzdra a díky tomu nemá jen odpor ale i indukčnost. Vzhledem k velmi rychlému spínání tranzistoru v nabíječce dojde při jeho sepnutí k vybuzení tlumených kmitů na indukčnosti tohoto bočníku.
Další bočníky, které jsem měl k dispozici, měly sice menší indukčnost, ale byly určeny pro větší proudy a při proudu 2A, použitém pro měření BEL2000, na nich byl příliš malý úbytek napětí. Na osciloskopu při citlivosti 2mV/dílek byly i při zapnutém průměrování naprosto nepoužitelné kvůli šumu.


Vybíjení sady NiCd 7x 2000mAh proudem 2A. Svislá osa 1A/dílek, vodorovná osa 250µs/dílek.
Původní průběh před úpravou vypadal takhle.Nabíjení a vybíjení proudem 0,2A bylo čistě stejnosměrné, bez síťového brumu nebo impulsů.