Bastlení
Atari Portfolio
zpět na předchozí stranu

A/D převodník
s obvodem C520D

 
 
Jednoduchý A/D převodník, napájení pouze +5V.
Základem tohoto zapojení je obvod C520D, což je obvod A/D převodníku, původně určený jako voltmetr s trojmístným displejem a rozsahem zobrazení -99 až 999mV. Původní  schema je v tomto zapojení zjednodušeno, nejsou v něm obsaženy části pro připojení displeje, místo něj je obvod C520D připojen na paralelní rozhraní Portfolia. Pokud by někdo chtěl vidět měřenou hodnotu současně i na displeji, jsou tu konektory J4 a J5, přes které je možno jako další "patro" připojit desku s displejem (doplním později).
Vstupní část (vlevo u konektoru J3) je pouze ukázková, podle potřeby je možno ji upravit pro jiné napětí nebo proud.

Schéma zapojení:

můžete si stáhnout tento obrázek ve vyšším rozlišení (37kB)

Při oživování se odporovým trimrem R4 se nastavuje nula při odpojeném a zkratovaném vstupu. Trimrem R3 se nastavuje citlivost - na vstup se připojí napětí 900-950mV, kontrolované jiným voltmetrem, a trimrem R3 se nastaví stejná hodnota. Nejlépe je začít trimrem R4 nastavením nuly, potom teprve R3 nastavit citlivost. Nastavení je vhodné zopakovat, protože nastavení jednoho trimru může mít vliv i na druhou hodnotu. Je vhodné nastavování provést až po několika minutách provozu voltmetru, až se ustálí teplotní poměry. Kondenzátor C1 je vhodné kvůli stabilitě použít kvalitní, fóliový (pokud vám záleží na stabilitě, nepoužívejte keramiku).

Protože bez programu neuvidíte nic, co tento voltmetr naměřil, přikládám zde několik souborů ke stažení.
Knihovna pro snímání C520D jako soubor TPU pro Turbo Pascal 7 a její zdrojový kód.
Program pro zobrazování naměřené hodnoty, a jeho zdrojový kód.
Přiložený program je určen pouze k oživení a nastavení voltmetru a jako vzor obsluhy voltmetru. Podle zamýšleného účelu použití jej lze patřičným způsobem rozšířit. S jiným programem lze voltmetr použít k záznamu hodnot naměřených v nastavených časových intervalech do souboru k dalšímu zpracování, s využitím zbývajících volných bitů paralelního rozhraní i k řízení nějakého zařízení v závislosti na naměřeném napětí.
Jiný program používám k řízení nabíječky akumulátorů, kde mohu akumulátory v několika cyklech vybíjet a nabíjet pro oživení starších nebo vycyklování nových akumulátorů, konec nabíjení se určuje podle průběhu napětí na akumulátoru - pro NiCd mírný pokles napětí, pro NiMH nulový nárůst napětí. Současně program měří dodaný náboj a při vybíjení kapacitu akumulátoru. Naměřené hodnoty napětí přitom ukládá do souboru, ze kterého lze později vykreslit průběh napětí jak při vybíjení, tak i při nabíjení a tak získat lepší přehled o stavu akumulátorů.

Reakce na tento popis.