Bastlení
Atari Portfolio
zpět na předchozí stranu

Programování Portfolia
v Turbo Pascalu

 
 

Pro Portfolio je možné na internetu najít ke stažení různé programovací jazyky většinou včetně popisu, zde se budu věnovat programování v Turbo Pascalu. V zásadě je možno takový program odladit na normálním PC, ať už stolním nebo notebooku, i když s určitým omezením. Portfolio je sice kompatibilní s PC XT, ale ne zcela stoprocentně. Například paralelní port Portfolia se nachází na jiných adresách, klávesnice také a navíc obsluha klávesnice se taky provádí jinak, rozdíly jsou i v časovači a v přerušení.
Není možno používat standartní knihovnu CRT, obsaženou v Turbo Pascalu, takže přikládám ke stažení knihovnu CRT napsanou pro Portfolio, jednak jako soubor TPU pro Turbo Pascal 7, jednak jako zdrojový text k nahlédnutí a případnému překladu do jiné verze Pascalu. Příklad použití najdete třeba u převodníku A/D s obvodem C520D.
Knihovna obsahuje pouze několik základních funkcí a procedur.

Popis knihovny AU_CRT

function AtKeyPressed:boolean; vrací TRUE, jestliže byla stisknuta nějaká klávesa
function AtReadKey:char; přečte znak z klávesnice
procedure AtClrScr; smaže displej a nastaví kurzor na začátek (souřadnice 0,0)
procedure AtGoToXY(x,y : byte); nastaví pozici kurzoru na zadaný sloupec 0-39 a řádek 0-7
procedure AtText(text : string); vypíše text od aktuální pozice kurzoru
procedure AtTextLn(text : string); vypíše text od aktuální pozice kurzoru a posune se na další řádek
function InPortA:byte; sejme hodnotu z portu A paralelního rozhraní
function InPortB:byte; sejme hodnotu z portu B paralelního rozhraní
function InPortC:byte; sejme hodnotu z portu C paralelního rozhraní
procedure OutPortA(ven:byte); pošle bajt na port A paralelního rozhraní
procedure OutPortB(ven:byte); pošle bajt na port B paralelního rozhraní
procedure OutPortC(ven:byte); pošle bajt na port C paralelního rozhraní
procedure OutPortCW(ven:byte); pošle bajt na programovací port CW paralelního rozhraní

... pokračování možná někdy příště
Reakce na tento popis.