Bastlení
Atari Portfolio
zpět na předchozí stranu

Spínače krokových motorků
s vyvedeným středem vinutí

 
 
Spínač pro řízení krokových motorků je určen pro spínání malých krokových motorků s vyvedeným středem vinutí. Lze ho použít i pro spínání žárovek, relé nebo jiných malých spotřebičů.

Tabulky pro pohyb krokového motorku :
Hodnoty v závorce platí pro druhý motor u integrované verze. Pro otáčení jedním směrem se pohybuje po řádcích směrem dolu, pro otáčení opačným směrem se pohybuje po řádcích směrem nahoru. Pokud budete ovládat současně dva motory, ať už integrovaným spínačem nebo dvěma tranzistorovými, je potřeba sečíst hodnotu pro první a pro druhý motor a výsledek poslat na port, který ovládá tento spínač.
Při základním (plném) krokování je pod proudem vždy jen jedno vinutí, při jemném (polovičním) je mezi kroky z plného krokování zařazen ještě mezikrok, kdy je ještě pod proudem vinutí z předchozího kroku a současně už je pod proudem i vinutí z následujícího kroku. Pokud má krokový motorek pro plné krokování např. 100 kroků na otáčku, při polovičním krokování bude mít 200 kroků na jednu otáčku.

Základní krokování :
krok vstup 1 (5) vstup 2 (6) vstup 3 (7) vstup 4 (8) desítkově
1. 1 0 0 0 1 (16)
2. 0 0 1 0 4 (64)
3. 0 1 0 0 2 (32)
4. 0 0 0 1 8 (128)

Jemné krokování :
krok vstup 1 (5) vstup 2 (6) vstup 3 (7) vstup 4 (8) desítkově
1. 1 0 0 0 1   (16)
2. 1 0 1 0 5   (80)
3. 0 0 1 0 4   (64)
4. 0 1 1 0 6   (96)
5. 0 1 0 0 2   (32)
6. 0 1 0 1 10 (160)
7. 0 0 0 1 8   (128)
8. 1 0 0 1 9   (144)

Ke schematu tranzistorové verze - do konektorů SV2, SV3 jsou zapojena vinutí krokového motoru tak, že na prostřední vývod konektoru je připojen střed vinutí. Pokud se vám bude některý motor otáčet v opačném smyslu než byste potřebovali, stačí prohodit vývody jednoho jeho vinutí - konektor zasunout otočený o 180 stupňů.

Ke schematu integrované verze - Toto zapojení využívá toho, že v obvodu ULN2803 je osm dvojic spínacích tranzistorů včetně ochranných diod na výstupu a odporu na vstupu. Maximální spínaný proud je 500mA na jeden výstup, max. 2,5A pro celý obvod, maximální kolektorové napětí 50V, maximální vstupní napětí 30V. Toto všechno jsou mezní hodnoty podle katalogového listu - tak si raději nechte rezervu a nevyužívejte je nadoraz.
Jeden spínač v ULN2803.
Do konektorů SV2, SV3, SV4 a SV5 jsou zapojena vinutí krokového motoru tak, že na prostřední vývod konektoru je připojen střed vinutí. Pokud se vám bude některý motor otáčet v opačném smyslu než byste potřebovali, stačí prohodit vývody jednoho jeho vinutí - konektor zasunout otočený o 180 stupňů.


Schéma zapojení tranzistorové verze pro 1 motor :

můžete si stáhnout tento obrázek ve vyšším rozlišení (21kB)

Deska plošných spojů a její osazení (rozměr desky je 68,5x30,5mm) :

můžete si stáhnout tyto obrázky ve vyšším rozlišení : plošný spoj (7kB), osazení plošného spoje (10kB)


Schéma zapojení integrované verze pro 2 motory :

můžete si stáhnout tento obrázek ve vyšším rozlišení (17kB)

Deska plošných spojů a její osazení (rozměr desky je 48x35,5mm) :

můžete si stáhnout tyto obrázky ve vyšším rozlišení : plošný spoj (6kB), osazení plošného spoje (10kB)

  Reakce na tento popis.