Bastlení
Atari Portfolio
zpět na předchozí stranu

Spínač krokových motorků,
můstkové provedení

 
 
Můstkový spínač pro řízení krokových motorků je určen pro spínání dvou malých krokových motorků bez vyvedeného středu vinutí. Lze ho použít i pro malé stejnosměrné motorky, v tom případě tato deska může ovládat čtyři stejnosměrné motorky. Možná je i kombinace jeden krokový motorek a dva stejnosměrné motorky.

Tabulky pro pohyb krokového motorku :
Hodnoty v závorce platí pro druhý motor. Pro otáčení jedním směrem se pohybujte po řádcích směrem dolu, pro otáčení opačným směrem se pohybujte po řádcích směrem nahoru. Pokud budete ovládat současně dva motory, je potřeba sečíst hodnotu pro první a pro druhý motor a výsledek poslat na port, který ovládá tento spínač.
Při základním (plném) krokování je pod proudem vždy jen jedno vinutí, při jemném (polovičním) je mezi kroky z plného krokování zařazen ještě mezikrok, kdy je ještě pod proudem vinutí z předchozího kroku a současně už je pod proudem i vinutí z následujícího kroku. Pokud má krokový motorek pro plné krokování např. 100 kroků na otáčku, při polovičním krokování bude mít 200 kroků na jednu otáčku.

Základní krokování :
krok vstup 1 (5) vstup 2 (6) vstup 3 (7) vstup 4 (8) desítkově
1. 1 0 0 0 1 (16)
2. 0 0 1 0 4 (64)
3. 0 1 0 0 2 (32)
4. 0 0 0 1 8 (128)

Jemné krokování :
krok vstup 1 (5) vstup 2 (6) vstup 3 (7) vstup 4 (8) desítkově
1. 1 0 0 0 1   (16)
2. 1 0 1 0 5   (80)
3. 0 0 1 0 4   (64)
4. 0 1 1 0 6   (96)
5. 0 1 0 0 2   (32)
6. 0 1 0 1 10 (160)
7. 0 0 0 1 8   (128)
8. 1 0 0 1 9   (144)

Tabulka pro ovládání stejnosměrných motorků :
Stejnosměrný motorek se připojí místo jednoho vinutí krokového motorku, takže k této desce lze připojit současně 4 stejnosměrné motorky, případně ponechat 1 krokový motorek a místo druhého připojit 2 stejnosměrné motorky. V závorce jsou hodnoty pro stejnosměrný motorek připojený na místo krokového motorku 2. Pokud budete mít připojených několik motorků současně, musíte sečíst hodnoty pro motorek 1a, 1b, 2a a 2b a výslednou hodnotu poslat na port, který ovládá tento spínač.
Např. všechny motory stop = 0 nebo 255, všechny motory vlevo = 85.
motor vstup 1 (5) vstup 2 (6) vstup 3 (7) vstup 4 (8) desítkově
1a (2a) stop 0 0 x x 0   (0)
1a (2a) vlevo 1 0 x x 1   (16)
1a (2a) stop 1 1 x x 3   (48)
1a (2a) vpravo 0 1 x x 2   (32)
1b (2b) stop x x 0 0 0   (0)
1b (2b) vlevo x x 1 0 4   (64)
1b (2b) stop x x 1 1 12 (192)
1b (2b) vpravo x x 0 1 8   (128)

Ke schematu - kondenzátory C1 a C1A nejsou osazeny dvakrát, osazen je jen jeden z nich, ve schematu jsou dvakrát z důvodu možnosti použít kondenzátor v různém provedení ("naležato" nebo "nastojato"), na desce plošných spojů je potom samozřejmě jen jeden z nich. Konektor Canon9F do plošného spoje taky nemusí být osazen, můžete samozřejmě zapájet přímo do spoje vhodný kabel. Pokud se vám bude některý motor otáčet v opačném smyslu než byste potřebovali, stačí prohodit vývody jednoho jeho vinutí - konektor zasunout otočený o 180 stupňů..

Schéma zapojení:

můžete si stáhnout tento obrázek ve vyšším rozlišení (34kB)

Deska plošných spojů a její osazení (rozměr desky je 86x86mm) :

můžete si stáhnout tyto obrázky ve vyšším rozlišení : plošný spoj (25kB), osazení plošného spoje (34kB)

  Reakce na tento popis.