Bastlení,
Atari Portfolio,
zpět na předchozí stranu

Ovládání
řadiče serv joystickem

 
 
Řadič  pro řízení modelářských serv z počítače - můžete s nimi rozhýbat například robota, manipulátor - mechanickou "ruku", nebo něco jiného podle vlastní fantazie.

Tento řadič se připojuje k řídícímu počítači přes sériové rozhraní,....

Tak tohle jste si mohli přečíst u servořadičů pro 8 nebo 12 serv. Někomu ale nemusí ovládání z počítače vyhovovat, ať už pro vyzkoušení něčeho co potom bude počítačem řídit, nebo proto, že vůbec počítač k řízení používat nechce.
Taky by bylo možné počítačem "odchytávat" výstup ručního řízení a zachycený datový soubor potom zpracovat, přinejmenším ho znovu vysílat z počítače.

Na internetu jsem narazil na zapojení s procesorem PIC 16F84, ke kterému je připojen normální analogový joystick určený pro PC. Celé zapojení potom vysílá na sériovém rozhraní povely ve formátu určeném pro zmíněné servořadiče. Pákou joysticku se potom ovládají dvě serva plynule a tlačítkem na joysticku třetí servo pouze přejíždí z jedné krajní polohy do druhé.
Tady je adresa.

No a protože neumím programovat všechny možné existující typy jednočipů, a ani nemám čas se je všechny naučit, vzal jsem uvedené schéma jako námět. Proč by se to nedalo udělat s 2051? Tedy pro sebe bych si ten jeden PIC nechal někde naprogramovat. Pokud to ale zaujme ještě někoho dalšího - proč nepřipojit 2 joysticky a neovládat 4 serva plynule a 4 serva tlačítky?

Nemám zájemhlasů :  2318
Pořídím si PIC, nebudu čekathlasů :  3050
Zkusím 2051 až to někdo vymyslíhlasů :  2555
Jdu do toho a vymyslím tohlasů :  2313