Bastlení
Atari Portfolio
zpět na předchozí stranu

Programy pro řadiče pro řízení
modelářských serv s jednočipem

 
 

Pomocné programy
Pro kontrolu činnosti řadiče nebo serv je zde ke stažení balíček pomocných programů. Slouží k ovládání jednotlivých serv, všech serv nebo vybrané skupiny serv přes COM1 nebo COM2 rychlostí 2400Bd nebo 9600Bd. Pokrývají tak všechny běžné konfigurace řadiče a PC. V balíčku je 12 programů včetně zdrojových textů v Turbo Pascalu, jsou přeloženy do EXE souborů spustitelných i na rychlejších PC (nad 200MHz). Fungují samozřejmě i na pomalejších - vyzkoušeno i na 386 na 25MHz - pomalejší jsem už nesehnal :-), není důvod, proč by neměly fungovat i na ještě pomalejších PC s procesorem 286.
Funkčnost na novějších operačních systémech než Windows 98 jsem nezkoušel, ony jsou ty programy stejně původně určené pro DOS.

Poznámka k oživování řadičů:
Pokud jsou všechny součástky v pořádku a správně osazeny, jednočip je správně naprogramován, zapojení musí pracovat na první zapnutí. Jestli pracuje, poznáte i bez připojeného počítače a posílání povelů - po zapnutí nebo resetu začne řadič na všech výstupech generovat impulsy pro serva, odpovídající poloze uprostřed rozsahu pohybu serva.
Zatím jediný problém se objevil s resetováním - některé kusy 89C2051 vyžadovaly pro správný start po zapnutí napájení mírné změny hodnot součástek v obvodu resetu - kondenzátor C1 10mikrofarad a odpor R2 10k - zmenšení odporu na 8k2, zvětšení kondenzátoru na 22mikrofarad.

Popis souborů v balíčku:
Jméno souboru se skládá ze čtyř částí a koncovky:
SSC serial servo controller - k čemu je ten program
1 nebo 2 číslo sériového portu, se kterým se pracuje
A, B nebo C A  zadává se číslo serva a pozice do které se má servo přesunout
B  zadanou polohu pošle na všechna serva (na teoreticky možných 254 serv)
C  zadává se adresa prvního a posledního serva, všechna vybraná serva se pohybují
     cyklicky od jedné krajní polohy do druhé
24 nebo 96 24  rychlost přenosu 2400Bd
96  rychlost 9600Bd
PAS nebo EXE PAS  zdrojový text v Turbo Pascalu
EXE  spustitelný program
Např. soubor SSC1C96.EXE si spustíte, když budete chtít hýbat se všemi servy v rozsahu který zadáte (například 0 až 11 u řadiče pro 12 serv) cyklicky od jednoho dorazu ke druhému až do okamžiku, kdy sami tento program ukončíte, řadič budete mít připojený na sériový port COM 1, rychlost přenosu bude 9600Bd.

Způsob ovládání řadiče:
Z řídícího počítače se na sériový port PC vyšle sekvence tří bajtů - značkový bajt (255), bajt s číslem vybraného serva (0...127), bajt s požadovanou polohou vybraného serva (0...254). Rychlost přenosu je 2400Bd nebo 9600Bd podle konfigurace řadiče.
Značkový bajt slouží k synchronizaci přenosu, proto žádný jiný bajt nesmí mít hodnotu 255.
Bajt s číslem serva pro řadič pro 8 serv je v rozsahu (0-7) + 8x adresa řadiče, nastavená propojkami. Takže pro řadič s adresou 0 je rozsah adres serv 0-7, pro řadič s adresou 1 je rozsah adres serv 8-15 ... atd. až pro řadič s adresou 15 je rozsah adres serv 120-127. Tabulka adres a nastavení propojek viz "Řadič pro 8serv".
Pro řadič pro 12 serv je v rozsahu (0-11).
Bajt s požadovanou polohou serva - hodnota 0 nebo 1 mají speciální význam - v těchto případech se na patřičném výstupu přestává generovat impuls pro servo a místo toho je zde trvale 0, čili nulové napětí, nebo 1, čili téměř plné napájecí napětí. K takovému výstupu lze připojit místo serva tranzistorem spínané relé, žárovku, elektromotor. Pro ovládání serva se používá rozsah hodnot 2-254, přitom 128 je střední poloha, 2 a 254 jsou krajní polohy.

Propojovací kabel PC - servořadič
Na kabelu do PC nezapomeňte propojit mezi sebou DTR, DSR a DCD (vývody 4, 6 a 1) a RTS s CTS (vývody 7 a 8). Výstup TxD je na vývodu 3 a zem na vývodu 5.


Reakce na tento popis.